Alphatekst is uw taalexpert met spirit | Taaltips | Taalverhalen | In de media | Contact

Schrijfcoaching

Schrijfcoaching

Een van de waarden van Alphatekst is inspireren: meedenken, op weg helpen, coachen en gidsen.

 

Herkent u dit?

U wilt vrijwilligers werven voor uw kerkelijke activiteiten, maar hoe? Lastig, lastig…

Schrijven is een vorm van communiceren. Ik geef advies over de schrijfaanpak en/of stel een communicatieplan op.

 

Wat houdt schrijfcoaching in?

Iemand toerusten met specifieke kennis en inzichten die hem of haar helpen om aansprekende(r) teksten te schrijven en om eventuele hobbels of blokkades bij het schrijven weg te nemen. Coaching is een persoonsgebonden dienst en kan een of meer sessies omvatten.

 

Hoe werkt schrijfcoaching?

  • Na coachingsaanvraag door klant intakegesprek met klant
  • Formulering coachingsvraag, voorstel voor aanpak; offerte en planning
  • Coachingstraject (schrijfopdrachten, vraaggesprekken, feedback (mondeling en schriftelijk))
  • Evaluatie van de opdracht door opdrachtgever